בוא ותראה שאתה יכול

במשך שנים רבות, תמונה אחת הייתה שווה אלף מילים. אבל עם התקדמותה המואצת של הטכנולוגיה, חלה אינפלציה רצינית בכמות המילים שתמונה אחת שווה, בעיקר משום שדרכי ההמחשה התפתחו לבלי הכר. כיום, בניית מודלים של מוצרים חדשים טרם יציאתם אל השוק, מהווה חלק אלמנטרי מתהליך הפיתוח שלהם.

בשורה התחתונה, יכולות הביצוע של מוצר חדש הן הבסיס לקיומו כמו גם הצידוק להשקעה הכספית העצומה המושקעת בו, אך נלווים להן תפקודים רבים נוספים.
כך למשל, על המוצר החדש להשתלב בתהליכים האסטרטגיים של החברה המשווקת ולתת מענה לנתוני מחקר השוק.
בניית מודלים ממחישה ומאפיינת אם כן, את חווית המשתמש באופן ששום הדמיה ממוחשבת לא תוכל.

התגובות סגורות