דגם שעובד

מלבד האפשרות לבדוק את המוצר על כל היבטיו וכל ממדיו באמצעות בניית מודלים, המודל עצמו מהווה קרש קפיצה שיווקי, בעיקר בשלב שבו נדרשים משקיעים.

כאשר משקיע פוטנציאלי יכול לחוש את המוצר, להפעיל אותו ולחוות את האופציות הגלומות בו, ההצעה הופכת לפחות מופשטת. המודל, אב הטיפוס של המוצר הסופי, המורכב מן החומרים העתידים להוות חלק ממנו (או חומרים הדומים להם), שבתוכו שותלים את הרכיבים העתידים להוות חלק מן המוצר כולל אלו האלקטרוניים, זמן ההחלטה מתקצר בדרך כלל.

בנוסף, מודל סופי שעבר תהליך ארוך של פיתוח, הוא בן טיפוחים אהוב המעורר התלהבות ואופטימיות, תחושות העוברות אל המשקיע, מחלחלות אליו, מעוררות את אמונו ותורמות להטות את הכף לכיוון החלטה חיובית.

התגובות סגורות