האב טיפוס של המדען

מכירים את אותם אנשים מבריקים בעלי כישרון יוצא דופן, שיש להם רעיון לפטנט נפלא שישנה את העולם – אבל הם חסרים את היכולת להניע אותו? זהו הפער הקריטי בין פוטנציאל למימוש.

באותו אופן, גם מוצר מעולה שלא יתנהל נכון מן ההיבט השיווקי, דינו להשכח ולהגנז – וחבל. קרש הקפיצה במקרה כזה מורכב מכמה תהליכים מובנים, כשאחד מהם הוא בניית אב טיפוס.

בין גאונות למעשיות
אלברט איינשטיין טען, שדמיון הוא חשוב יותר מידע, כך שבמובן מסוים אפשר לומר שהוא כפר בריאליזם. וכך, בעוד שהדמיון הוא חסר מגבלות וחוקים, הפרקטיקה מחייבת אותנו לציית להם. כדי לגשר על התהום הפעורה בין רעיון מופשט למוצר מוגמר, עוברים דרך שלב ביניים הכרחי: בניית אב טיפוס.

מרגע שישנו מודל ממשי שניתן לבחון אותו על כל היבטיו, הן אלו הטכניים ואף אלו השיווקיים, ישנה אפשרות אמיתית לקדם אותו אל היעד הנכסף: ייצור המוני.

בדידותו של הממציא
אנשים בעלי דמיון שחוננו ביצירתיות, הם בהרבה מקרים אנשים בודדים, בעיקר משום שהם כלואים בכלוב מוחם המפיק רעיונות, חלקם מופשטים במידה כזו, שאף אחד אחר לא יכול לראות את החזון שלהם ללא כלי המחשה.
על כן, הגיית הפטנט אינה מספיקה, ובעיקר בקרב אלו שהפרקטיקה זרה להם והם מרוכזים ברעיונות, על מנת ליישם אותו – יש לצרף אל הפרויקט שותפים נוספים.

הצלע הפרקטית בפרויקט אחראית, בדרך כלל, על התנהלות נכונה ועל סדר פעולות מוקפד. כאשר יש אב טיפוס לבחון באמצעותו את הכדאיות המסחרית ולבדוק באמצעים מדידים את העלויות הצפויות כמו גם לוחות הזמנים המשוערים, ניתן לצאת לדרך.

עומדים בתקן
מטרת העל של בניית אב טיפוס היא יצירה של מודל, הקרוב במידת האפשר למוצר הסופי כפי שהוא עתיד להיות מיוצר בפס הייצור.
בשל המוחשיות של הדגם, מתאפשרת התבוננות ובחינה של מספר אספקטים רב ככל האפשר, החל מזה החזותי, דרך הארגונומיה שלו וכלה בדרך פעולת המנגנונים.

באמצעות אב טיפוס ניתן לאתר כשלים שלא ניתן היה לזהות בשלב התכנון, לבחון את המערכות התפעוליות שלו באופן פרטני.

כך למשל, בעת בחינתו של אב טיפוס עבור מוצרים שחלים עליהם תקנים ייחודיים, כמו למשל מוצרים עבור אחד מענפי הצבא או הרפואה, יש לבדוק גם את מידת עמידתם בתקנים שנקבעו.
אותו אב טיפוס ראשוני עובר סדרה ארוכה של מבחנים ובדיקות, במהלכן מסיקים מסקנות ומתקבלות החלטות באשר לשיפורים אפשריים.

ישנם מקרים בהם, בעקבות בחינתו של אב הטיפוס, מתקבלת החלטה לגנוז את ההמצאה, בעוד שבמקרים אחרים, מהווה אותו אב טיפוס דגם כמעט מושלם של התוצר הסופי המוכן לייצור. במקרים אלו, מתבצעים התיקונים הנדרשים, בדרך כלל על ידי שימוש בקבצים ממוחשבים. לאחר שהושלמו התיקונים הדרושים, מיוצר אב טיפוס חדש ומשופר, שזוכה להיות הדגם הראשון מתוך פס ייצור המוני.

התגובות סגורות