הגשר בין חלום למציאות

קיים לעתים פער בלתי נתפש בין רעיון שעובד ללא תקלות כל עוד הוא בגדר תיאוריה, לבין אותו רעיון בגרסתו המוחשית.
בניית מודלים מאפשרת גילוי של כשלים הסמויים מן העין, ובאופן זה מניחה את היסודות למוצר טוב, שעבר מקצה שיפורים ושינויים טרם שיווקו ואף מונעת כשלון והפסד כלכלי.

בעיקר כשמדובר במוצר חדש שעדיין לא נצבר כל נסיון לגבי התכנותו הטכנולוגית, מהווה המודל התנסות ראשונה במוצר הלכה למעשה תוך מתן מענה מכאני ואלקטרוני.

התגובות סגורות