לידתו של פס ייצור

המודלים הראשוניים הם השלב שבו עוד יש מקום לטעויות ובעיות, בין היתר משום שהוא עדיין שלב לימודי שממנו אפשר להתקדם ולהתפתח. וכך, בניגוד למודל, שהפונקציונאליות שלו מוגבלת, שהחומרים ממנו הוא עשוי אינם סופיים, מהווה אב טיפוס דגם ממשי של המוצר הסופי על כל היבטיו.

כשחזון הופך למציאות
במערכת היחסים הארוכה והמתישה בין הממציא להמצאה שלו, לאחר ההתאהבות והחיזורים האין סופיים, הרי שקיומו של אב טיפוס הוא ייצוג של שלב מימוש האהבה.

שלב זה, כפי שידוע לכל מי שמצוי בזוגיות, הוא הפאזה הכי פחות רומנטית, בעיקר משום שאז מתגלות כל החולשות וצצים החסרונות. למזלו ולשמחתו של הממציא, בשלב זה הוא כבר מוקף בסוללה של מהדסים, יועצים ושאר מומחים שיסייעו לו לפתור את הכשלים ולעבור את המהמורות שבדרך.

וכך, לאחר שהונחו היסודות לדגם ראשון, למעשה נוסחו עיקרי הצורך שהמוצר ימלא בגרסתו הסופית. בגרסת ביניים זו, ניתן לקחת בחשבון פרמטרים כגון מימדי המוצר, חזותו הכללית, משקלו, ומחיר ייצורו.
פיתוח ראשוני זה ויציקת התוכן התכנוני מאפשר למהנדס מכונות או מהנדס מערכת להגדיר את הציפיות מן המוצר ואת הפתרונות שהוא מעניק, ולפרטם במסמך דרישות.

הפלסטלינה של המהנדס
כעת, מתפקד המודל כחומר גלם למהנדס, והוא גם זה שפותח בפניו אפיקים יצירתיות חדשים. משחק זה עם הדגם הראשוני, מייצר לא פעם מגוון של פתרונות שלא הועלו לפני כן, כמו גם אופני עיצוב של הפטנט.
את כל המידע החדש הזה והמסקנות שהוסקו כתוצאה מחקירת האב טיפוס, מעלה המהנדס במפרטים ובשרטוטים, לצד חישובים ומודלים ממוחשבים.

לעתים, כמות הרעיונות והחידושים המתווספים בשלבי אב טיפוס מושכת את ההמצאה הראשונית למחוזות חדשים, ופעמים אחרות אף יש צורך לברור מתוך עשרות רבות של רעיונות רבים וטובים את הרעיון הטוב מכולם. כעת, מפרקים את הרעיון לגורמים ומנתחים אותו גם במושגים של חומרים, תקנים, תהליכי יצור ועוד.

מספר אחת
לרוב, בדרך לייצור המוני, תתבצע שרשרת של דגמי אב טיפוס וכל אחד ואחד מהם יעבור שורה של בדיקות הרלוונטיות למוצר.

כמובן, רק אלו הפועלים באופן תקין ומשביע רצון, יהיו אלו שיעברו לשלב הבא, ישתכללו עד לכדי אותו אב טיפוס שיהווה את המוצר הראשון, ובעצם פס הייצור יסתמך עליו ויצור עותקים זהים ורבים שלו.

התגובות סגורות