פטנט בא לעולם

לא מעט אנשים באים בסוד ההמצאה החדשה בתהליך בניית אב טיפוס, החל מן המהנדסים וכלה בעובדי בתי מלאכה שונים השותפים בבניה. מדובר בשלב רגיש ביותר, משום שהפטנט עדיין לא רשום במשרד הפטנטים, ועל כן הוא אינו מוגן מפני גניבת רעיונות.

חותמים על הסכם סודיות
הזמן, הכסף והמאמצים הרבים שהושקעו בפיתוח הרעיון עלולים לרדת לטמיון בשל אי זהירות, דווקא בשלב בניית אב טיפוס. על כן, לפני שחושפים אותו בפני כל גוף חיצוני באשר הוא, גם אם הוא מוכר כגוף שעיקר פעילותו היא ייצור של אב טיפוס, חותמים על הסכם סודיות כתנאי לתחילת עבודה.

באופן זה, תהיו מוגנים משפטית מפני שימוש ברעיון שלכם וגם יהיה לכם כלי סינון של החברות הרציניות והאמינות.

עדיף פטנט אחד על העץ
בזמן רישום הפטנט עצמו, לא חייב להתקיים בהכרח מודל עובד המאפשר הדגמה של כל היישומים, ומשרד הפטנטים אף אינו מציב את קיומו של מודל שכזה כתנאי לרישום.
כמובן, מומלץ להגיש תכנית קונספט מפורטת, כדי למנוע פגיעה בהיקף הפטנט במידה ולא יוצגו כל הפרטים בעת הרישום, ביניהן התועלות שההמצאה מעניקה, שיטות היישום שלה, ועוד.

בשלב פיתוח המוצר צצים בפני המהנדסים מיני אתגרים טכניים וטכנולוגיים, ובשל הצורך לקדם את המוצר נמצאים פתרונות המהווים פטנט בפני עצמם. על כן, רישום הפטנט המרכזי לצד רישום פטנטים משניים, הם בבחינת שתי ציפורים במכה.

אני ראשון!
בבואנו לרשום פטנט, יש צורך לוודא כי לא נרשם כבר פטנט שכזה. הן עורכי פטנטים והן מידענים מבצעים חיפוש מקדים, אך גם אם לא נמצאו תוצאות דומות, עדיין לא ניתן לומר בוודאות שהוא אינו קיים. הסיבות לכך הן רבות, החל מעצם החיפוש על פי פרמטרים התחומים במסגרת צרה יחסית (כגון: תקציב), דרך סיווגם של פטנטים במילות חיפוש שונות, וכלה בשל היות הפטנטים הרשומים במאגרי הפטנטים בתהליכים המחייבים אותם לחסיון בשנה הראשונה. בנוסף, לא כל מאגרי הפטנטים בעולם הם ממוחשבים, ועל כן לא מתאפשרת נגישות למידע חיוני.

חדשנות היא שם המשחק
על פי חוק הפטנטים, על ההמצאה לעמוד במספר קריטריונים כדי להרשם כפטנט, שהראשון שבהם הוא אלמנט החדשנות.

על כן, בניית אב טיפוס היא אחד הצעדים בתהליך פיתוח פטנט, כך שניתן יהיה להוכיח כי אכן מדובר במוצר שעובד ולא ברעיון תיאורטי.

התגובות סגורות